NYHETER

Nordmenn mister rettigheter og muligheter ved å ikke ha dobbelt statsborgerskap. Les mer

Skriv til politiske partier om din mening om saken!

Det er et demokratisk problem at fastboende ikke har stemmerett i Norge eller i det opprinnelige hjemlandet sitt.   Les mer

Visste du at Norge er en av få land hvor barn kan tape statsborgerskapet sitt. Les mer

Hvor er saken nå?

Andre lovforslag behandles i 2019. 

Dobbelt statsborgerskap kommer til å tre i kraft 2020. Hvorfor så lang ventetid? Loven kan tidligst tre i kraft  ett år etter at Europarådet har mottatt Norges oppsigelse av Europarådskonvensjonen av 6.mai 1963. Denne konvensjonen sier at norske borgere skal tape statsborgerskapet hvis man får et nytt.

Oversikt av prosessen på Stortinget.no Les mer

Hva mener politiske partier om dobbelt statsborgerskap?  Les mer

Video om dobbelt statsborgerskap

Hva har vi oppnådd i denne saken?

FrP, Høyre, og Krf har vedtatt dobbelt statsborgerskap på landsmøtene i 2017. Vi har tett dialog og møteaktivitet med politikere, presse, viktige organisasjoner og mannen i gata. Vi har drevet lobbyvirksomhet og møtt sentrale politikere på Stortinget hvor vi har informert om og argumentert for våre synspunkter. Vi har skrevet og publisert innlegg og invitert folk til debatt på nettsiden og på sosiale media.

Fremover jobber vi med å få Ap og Sp til å si ja til dobbelt statsborgerskap, samt å drepe myter og få flere folk til å forstå hvorfor dobbelt statsborgerskap er viktig for Norge nå og i fremtiden.

To view this video in English click here
I et stadig mer globalisert arbeidsmarked og en verden der landegrenser betyr mindre enn før bør det være som et mål for Norge å legge til rette for alle nordmenn, enten de bor utenlands eller i Norge. Nordmenn som bor ute over lenger tid er en enorm ressurs for Norge som vi bør benytte oss mer av.
Unge Høyre

Bør Norge innfører dobbelt statsborgerskap?
×

Donna Louise Fox

Donna Louise Fox

Initiativtaker

Donna Louise Fox, Initiativtaker, Oslo

Pressekontakt:

Ingrid 4502 7139

Klara 4786 4800

Å tillate borgere dobbelt statsborgerskap truer ikke norske interesser.
Andreas Føllesdal

Professor, Universitet i Oslo

Cecilie Myhre

Cecilie Myhre

Initiativtaker

Cecilie Myhre, Initiativtaker, Oslo

Pressekontakt:

Ingrid 4502 7139

Klara 4786 4800

RSS
Facebook
Twitter
Instagram