Hva mener politiske partier om dobbelt statsborgerskap?

Høyre

Høyre har vedtatt å åpne for dobbelt statsborgerskap på landsmøtet i mars 2017.

Dette er en stor seier for alle som er norsk i utlandet eller føler seg norske, men samtidig rettighetsløse i et system som er byråkratisk, gammeldags og urettferdig. Dobbelt statsborgerskap vil gi rettigheter til tusenvis av mennesker som er tilknyttet to land, rettigheter de ikke har i dag.

Sentralstyremedlem i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg.

Det var et forslag fra Unge Høyre og fylkeslagene fra Akershus, Oslo og Vestfold som fikk landsmøtets tilslutning.

Kilde: Unge Høyre sier Ja til dobbelt statsborgerskap Høyre TV med Daniel Daniel Skjevik-Aasberg

Fremskrittspartiet

Frp har vedtatt å åpne for dobbelt statsborgerskap på landsmøtet i mai 2017

Landsmøtet vedtok med 118 mot 93 stemmer for å gå inn for dobbelt statsborgerskap – til tross for at partiledelsen var mot!

Jeg tror at lojaliteten til Norge først og fremst ligger i hjertet ditt, og hvor du har tilhørigheten. Den tror jeg absolutt er eksisterende selv om man tillater dobbelt statsborgerskap, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud

 

SV

SV er for dobbelt statsborgerskap. 

SV tar til orde for å fjerne forbudet mot dobbelt statsborgerskap.

Stortingsrepresentant Heikki Holmås mener det er på høy tid Norge følger etter land som USA, Sverige og Island og gir mulighet til å ha dobbelt statsborgerskap. Forbudet har eksistert siden 1888, men er først blitt håndhevet i nyere tid, ifølge NRK.

– Nordmenn flytter til utlandet og bosetter seg kanskje der sammen med en ikke-norsk ektefelle, og opparbeider seg en sterk identifisering med dette landet. På samme måte kommer det folk til Norge, sier Holmås.

KrF

KrF har sagt JA! til dobbelt statsborgerskap

«I en mer og mer globalisert verden der folk i økende grad flytter på seg er det tid for å oppheve forestillingen om den singulære nasjonalidentiteten.»

Det er uheldig at personer som skatter til Norge og som har bodd her i mer enn ti år, må velge sin nasjonalidentitet for å kunne delta i stortingsvalg, så vel som sentrale deler av norsk samfunnsliv som for eksempel å jobbe som politi.» sier nestleder i KrF, Dagrun Eriksen til dagen.no

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er mot dobbelt statsborgerskap. AUF i Hordaland, Oppland og Sør-Trøndelag er for dobbelt statsborgerskap.

Spørsmålet rundt dobbelt statsborgerskap ble tatt opp under behandlingen av ny statsborgerlov i 2005. Den gang valgte AP å ikke åpne opp for dobbelt statsborgerskap. Spørsmålet har i det siste vært utredet av et offentlig utvalg nedsatt av regjeringen i 2010. Deres konklusjon i rapporten «bedre integrering i NOU 2011:14 fortsetter å fremholde den tradisjon som baserer seg på ønsket fra norske lovgivere om ett statsborgerskap. Det har siden 1880 vært slik tilnærming til dette spørsmålet i Norge. Prinsippet om en nasjonal tilhørighet. Ett viktig argument for ett statsborgerskap er at det i større grad binder et individ til en stat, at det dermed bidrar til å skape større tilhørighet til dette landet. Et annet argument er at doble statsborgerskap kan gi den enkelte fordeler som andre statsborgere ikke har, for eksempel retten til pass i mer enn ett land. I tillegg kan stemmerett nevnes og at en ikke bør bestemme over politikken et sted der en ikke bor, at en ikke bør bestemme over forhold som ikke påvirker eget liv. Endelig har en sett for seg mulige lojalitetskonflikter ved de kravene to stater kan ha til individet. Det er en viktig innvending mot dobbelt statsborgerskap at det kan oppstå problemer med den diplomatiske beskyttelsen som et land gir sine egne statsborgere. Etter FN-konvensjonen fra 1930 (Haag-konvensjonen) kan en stat ikke yte diplomatisk beskyttelse til en av sine statsborgere mot en annen stat som vedkommende også er borger av. I verste fall kan det også tenkes å gjelde for verneplikten i en situasjon der landene havner i konflikt.

Venstre

Venstre vil tillate dobbelt statsborgerskap.  Venstre mener at det vil både styrke innvandrere i Norge og nordmenn bosatt i utlandet sine demokratiske rettigheter og integrasjonsmuligheter. Venstre la frem forslag om dobbelt statsborgerskap sammen med SV i høst 2015. Det er mer enn 10 år siden Europarådets likestillingskomité uttalte at innvandrere integreres mye bedre når de kan for statsborgerskap i sitt nye hjemland uten å måtte si fra seg statsborgerskapet i sitt opprinnelsesland.

Vi mener det er et demokratisk problem, at vi i Norge nærmest nøytraliserer innflyttere fra andre land. Sveinung Rotevatn

Venstre vil tillate doble statsborgerskap

Senterpartiet

Senterpartiet er mot dobbelt statsborgerskap, men aksepterer dobbelt statsborgerskap i noen tilfeller. Senterungdommen er for dobbelt statsborgerskap. 

Fra landsmøtet i 2017:

Sp ønsker ikke å tillate dobbelt statsborgerskap

Senterpartiet er for dobbelt statsborgerskap i noen tilfeller. De skal drøfte internt hvordan en nordmann skal behandles som har sagt opp statsborgerskap pga ikke EU land jobb og vil retur til Norge og jobbe og bo fra dag 1. Senterpartiet er for at man skal kunne ha dobbelt statsborgerskap i de tilfeller der det landet man opprinnelig kommer fra har regler som gjør at man ikke kan frasi seg dette statsborgerskapet. Men på generelt grunnlag har Senterpartiet vært mot dobbelt statsborgerskap.

Kilde: Senterungdommen sier Ja til dobbelt statsborgerskap

MDG

Miljøpartiet De Grønne

MDG er for dobbelt statsborgerskap

MDG er for dobbelt statsborgerskap og vil opphev dagens forbudet. Det ble vedtatt på landsmøtet i juni 2016.

 

Allerede i 1999 konkluderte flertallet av lovutvalget og høringsinstansene at innføringen av dobbelt statsborgerskap anbefales. (Ot.prp.nr 41:39 og NOU 2000:32) Likevel gikk departementet denne gangen imot.

 

Nå har imidlertid alle nordiske land, med unntak av Norge innført dobbelt statsborgerskap og en opprettholdelse av dagens forbudt mot dobbelt statsborgerskap ansees som lite hensiktsmessig, noe som også ble understreket av Direktør Frode Forfang i UDI.

Kilde: Opphev forbudet mot dobbelt statsborgerskap

RSS
Facebook
Twitter
Instagram