utlendinger, fastboende med permanent oppholdstillatelse

person uten stemmerett i norge, australsk, vil være dobbelt statsborger

RSS
Facebook
Twitter
Instagram