Stortinget dobbelt statsborgerskap

La oss vise hvor mange vi er som ønsker at Norge innfører dobbelt statsborgerskap.
Hvis du er i Oslo og er tilgjengelig, møt opp på Stortingets Høringssal, Akersgata 18, Oslo, den 19. januar kl.10 og sitt i publikum.

Hver gruppe som skal presentere får ca. 5 minutter hver.
Det er begrenset med sitteplasser, men folk kan stå utenfor og se på nett-tv.

De fleste høringer sendes direkte på nett-TV. Her er linken for dere som vil følge med på nett: https://www.stortinget.no/nett-tv
Merk: Høringsdatoen kan bli endret på nokså kort varsel! Vi skal holde dere oppdatert.

RSS
Facebook
Twitter
Instagram