Norwegians worldwide

Bilde: Geir Frivold (medlem av Norwegians Worldwide), Donna Fox & Cecilie Myhre (Ja til dobbelt statsborgerskap), Hanne K. Aaberg (General sekretær, Norwegians Worldwide)

Ja til dobbelt statsborgerskap jobber tett med Norwegians Worldwide i saken om retten til dobbelt statsborgerskap. Vi har lagt ved en kopi av artikkelen skrevet av Maria Vang Ormhaug fra Norwegians Worldwide.

Kilde: http://nww.no/norsk/nyheter/politisk-bevegelse/ 

Tiden er moden for å tillate dobbelt statsborgerskap”– Hanne K. Aaberg, Generalsekretær Norwegians Worldwide

Norwegians Worldwide representerer nordmenn bosatt i utlandet – og det har vi holdt på med siden 1907. Generalsekretær Hanne K. Aaberg deltok på en høring på i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget 19. Januar, sammen med blant andre Donna Fox og Cecilie Myhre fra «Ja til Dobbelt Statsborgerskap» og medlem av Norwegians Worldwide Dr. Geir P. Frivold.

Geir P. Frivold har tidliger vært portrettert i Norwegians Worldwide om sin situasjon som følge av reglene om dobbelt statsborgerskap. Les intervjuet HER.

Venstre og Sosialistisk Venstreparti ved Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Karin Andersen og Ingunn Gjerstad har lagt fram et forslag om å åpne mulighetene for å tillate dobbelt statsborgerskap. Forslaget innebærer at regjeringen senest høsten 2016 legger fram forslag til endring i loven.

Ved høringen stilte Norwegians Worldwide seg bak rapporten som organisasjonen ”Ja til dobbelt statsborgerskap” har utarbeidet.

Aaberg fremla en rekke argumenter i saken:

  • Mange nordmenn bor utenlands for kortere eller lengre perioder, og mange studerer flere år i utlandet.  Denne internasjonaliseringen fører til at flere familier består av en med norsk statsborgerskap og en med annet statsborgerskap. Spørsmålet om dobbelt statsborgerskap berører derfor mange nordmenn i dag.
  • Å være statsborger gir rettigheter, men også plikter. Det fremmer integrering i samfunnet og fører til at man bidrar og engasjerer seg i det landet man bor.
  • Våre medlemmer vil delta fullt ut i samfunnene der de bor og arbeider, men samtidig ønsker de å beholde sin sterke tilknytning til Norge. Å oppgi sitt norske statsborgerskap sitter langt inne for de fleste. Mange reiser ut og inn av Norge flere ganger i løpet av livet, og noen ønsker å flytte hjem permanent på et tidspunkt.
  • Det er allment akseptert at mobilitet og internasjonal erfaring er en styrke for Norge. Loven som forbyr dobbelt statsborgerskap hinder mobilitet og står i veien for verdifull overføring av kompetanse og kunnskap mellom utreiste nordmenn og det norske samfunnet.
  • Loven fremstår i dag som vilkårlig og urettferdig, med sine mange unntak, der Norges egne statsborgere synes å komme dårligst ut.
  • Forskningen viser at Statsborgerskap fremmer integrering og deltagelse i landet der du bor. Det gjelder for nordmenn i utlandet så vel som for utlendinger som er bosatt i Norge.
  • Norge er et lite land. Nordmenn bosatt utenfor landets grenser er en stor og uutnyttet ressurs.  Norge trenger venner og ambassadører, og vi trenger den internasjonale kompetansen som nordmenn med lang fartstid i utlandet besitter (språkkompetanse, arbeidserfaring, flerkulturell erfaring og internasjonalt nettverk).
  • La oss gjøre det lettere å reise ut og å komme tilbake som en fullverdig norsk statsborger. Tiden er moden for å tillate dobbelt statsborgerskap.

Se video fra høringen HER.

RSS
Facebook
Twitter
Instagram