Stortinget Instilling dato dobbelt statsborgerskap

Oppdatering fra Stortinget om viktige datoer for forslaget om dobbelt statsborgerskap på Stortinget.

Frist for avgivelse av innstilling er den 3. mars 2016.

15. mars 2016 – Debatt og vedtak – foreløpig dato behandling i Stortinget. Debatten om dobbelt statsborgerskap er nummer 3 på møteprogram. Det skrives referater fra alle møter i Stortinget. Innleggene skrives og publiseres fortløpende. Normalt vil et innlegg foreligge i midlertidig versjon 3–4 timer etter at det er holdt i salen.

Det kan være mulig at datoer blir flyttet framover igjen. Vi følger dobbelt statsborgerskap saken tett og skal fortsette å oppdatere på nettsiden. Du kan følge med saksgang på Stortinget her https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63730

RSS
Facebook
Twitter
Instagram