Ja til dobbelt statsborgerskap logoJa til dobbelt statsborgerskap logoJa til dobbelt statsborgerskap logoJa til dobbelt statsborgerskap logo

Aftenposten mener ja til dobbelt statsborgerskap og tar i dag til orde for dobbelt statsborgerskap!

En bra artikkel fra Aftenposten som mener at Norge bør tillate dobbelt statsborgerskap. Det er vi alle sammen enig i.

«Å tillate flere statsborgerskap er dermed en erkjennelse av at norsk, nasjonal identitet kan være forenelig med å ha tilhørighet til et annet land.»

«Stortinget bør følge oppfordringen fra flertallet i statsborgerskaplov utvalget fra år 2000, og gi norske borgere en generell adgang til å inneha dobbelt statsborgerskap.»

Du kan lese hele artikkelen her:  http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Ja-til-dobbelt-statsborgerskap-617379b.html

RSS
Facebook
Twitter
Instagram