Arbeiderpartiet logo
Vi trenger hjelp fra deg FØR jul!
 
Kan du skrive til Arbeiderpartiet om dobbelt statsborgerskap?
 
Ja til dobbelt statsborgerskap har fått informasjon om at Arbeiderpartiet diskuterer partiets posisjon om dobbelt statsborgerskap. De står på vippen om saken…. Vi må hjelpe dem til å forstå to viktige ting:
 
1. Hvordan prinsippet om ett statsborgerskap oppleves i praksis i dag
 
2. Hvorfor statsborgerloven må endres for å tillate dobbelt statsborgerskap
 
Noen punkter man kan velge å nevne:
 
*demokratisk deltagelse hvor man bor
*rettigheter og plikter hvor man bor
*beholder identiteten man var født med
*økt integrering, tilhørighet, & lojalitet
*dreper myter (se www.statsborgerskap.info/fakta/)
*trenden i Europa er å tillate dobbelt statsborgerskap
*alle andre nordiske land har innført dobbelt statsborgerskap
 
Bruk gjerne innhold på nettsiden vår, men husk å referere med sitater 😉
Epost adresser:

Tusen takk på forhånd!

Komiteén, Ja til dobbelt statsborgerskap

RSS
Facebook
Twitter
Instagram