Stortinget dobbelt statsborgerskap

Avstemningen i Stortinget gir saken flertall for utredning.

Både Høyre og Arbeiderpartiet har stemt ubetinget for! Et skritt videre i riktig retning for saken. Regjeringen kommer tilbake med tidspunkt for når de vil komme med utredningen.

Av det positivet vi har merket oss er et klart flertall for komiteens innstilling om en ny utredning.
I innleggene ble høringen i komiteen flere ganger nevnt hvor det var bare positive signaler fra de organisasjoner som var representerte.

Det opprinnelige forslaget fikk dessverre ikke flertall, men vi merker oss likevel at i tillegg til SV og Venstre har stemt for, så har vi 1 stemme fra hver av Høyre og Arbeiderpartiet.

Komiteens innstilling ble vedtatt med 75% flertall, og vi merker oss igjen de positive signaler ved at alle i representantene i Venstre, SV, Høyre og Arbeiderpartiet har stemt for forslaget. Deretter er nesten alle i Senterpartiet også for innstillingen. Vi har også en stemme fra FrP – noe vi tar som et positivt signal. Noe skuffende er det derimot å se at alle i KrF stemte imot innstillingen til tross for at det i KrF’s innlegg ble nevnt at de er egentlig imot dobbelt statsborgerskap, men ser gjerne at det blir gjort en ny utredning.

Fra Regjeringens side ble det bekreftet at de vil følge opp det Stortinget ber om i denne saken uten at de kunne gi noe tidspunkt for når en ny utredning vil foreligge.
På Sylvi Listhaug replikksvar ser det derimot ut som om de planlegger en intern utredning og ikke et bredt sammensatt utvalg. Vi vil følge saken nøye framover, og hvis dette blir en intern utredning fra departementet vil vi analysere innholdet og konklusjonene meget nøye.

Så langt er vi ihvertfall på riktig vei om enn at veien blir litt lengre enn vi hadde forventet.

Her er video opptak av debatten på Stortinget den 15. mars 2016. Dobbelt statsborgerskap debatten begynner på 2:15:30.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2016/H264-full/Storting/03/15/Stortinget-20160315-095611.mp4&msid=229&meid=9847

 

 

 

RSS
Facebook
Twitter
Instagram