Venstre har annonsert at de i høst kommer til å legge frem forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap. Denne artikkelen tar for seg status quo før høstens utredning og debatt, samt hvorfor andre politiske partier bør si “ja til dobbelt statsborgerskap”.

Cecilie_1_new utlendinger, fastboende med permanent oppholdstillatelse   Cecilie Myhre og Donna Fox, Ja til dobbelt statsborgerskap, 07.09.2015

I skrivende stund er Venstre, SV, og Unge Høyre for dobbelt statsborgerskap. Disse hovedargumentene for dobbelt statsborgerskap fremheves:

 • demokratisk deltagelse
 • rettigheter der man bor
 • økt integrering av utlendinger i Norge

UDI er også for dobbelt statsborgerskap. Dette har UDI uttalt på sosiale medier og i en artikkel fra 2013, ført i pennen av direktøren i UDI, Frode Forfang. I denne artikkelen poengterer Frode Forfang at det er urettferdig at enkelte personer tillates dobbelt statsborgerskap, mens andre ikke gjør det (det er mange unntak fra hovedprinsippet). Videre skriver han at det er vanskelig for mange å måtte si ifra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å tilegne seg et annet, når de tross alt har tilknytning til begge land. Les hele artikkelen her: Lov å være både norsk og utenlandsk?

Høyre, FrP, KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er mot dobbelt statsborgerskap.

Hovedargumentene for å fastholde prinsippet om ett statsborgerskap er disse:

 • praktiske hensyn knyttet til diplomatisk beskyttelse og verneplikt
 • bevaring av nasjonal lojalitet
 • økt integrering av utlendinger i Norge

I løpet av de siste årene har flere norske akademikere skrevet om dobbelt statsborgerskap. Mange av dem hevder at motargumentene, som bygger på prinsippet om ett statsborgerskap fra 1888, er svake og ikke relevante lenger, at dobbelt statsborgerskap ikke truer norske interesser og at praktiske problemer kan løses. Se vår samling av artikler: https://statsborgerskap.info/artikler/.

Over halvparten av alle land i verden har innført dobbelt statsborgerskap, og har funnet løsninger på de praktiske problemene som kan oppstå i forbindelse med diplomatisk beskyttelse og verneplikt. Danmark, Sverige, Finland og Island har løst “hindringer” for dobbelt statsborgerskap gjennom internasjonale konvensjoner og avtaler.

Danmark innførte dobbelt statsborgerskap den 1. september 2015. Bevegelsen bak den danske kampanjen for dobbelt statsborgerskap greide å nå igjennom til danske politikere med det faktum at det faktisk var dansker bosatt i utlandet som tapte flest rettigheter ved å ikke tillates dobbelt statsborgerskap. I takt med en global trend, er det stadig flere nordmenn som bor i utlandet i mange år, enten de jobber for norske bedrifter som driver internasjonal virksomhet eller for utenlandske arbeidsgivere. Med andre ord, stadig flere nordmenn vil dra nytte av å ha dobbelt statsborgerskap.

Før de politiske partiene starter debatten om dobbelt statsborgerskap i høst, bør de vurdere følgende fordeler ved å tillate dobbelt statsborgerskap:

 • Alle nordmenn får lik mulighet til å ha dobbelt statsborgerskap. Idag er statsborgerloven urettferdig, ved at noen har tilgang til dobbelt statsborgerskap mens andre ikke har det.
 • Norge beholder norske statsborgere som kan norsk, er integrerte og lojale, men av personlige og praktiske grunner har et ønske om å erverve et annet statsborgerskap.
 • Nordmenn som bor permanent i utlandet får rettigheter, inkludert deltagelse i demokratiet i landet der de bor, uten å miste rettigheter i Norge. Les mer om rettigheter.
 • Nordmenn og fastboende med permanent oppholdstillatelse får ubegrenset tilgang til begge land de har tilknytning til, uten å måtte søke om oppholdstillatelse.
 • Over 400,000 fastboende i Norge med permanent oppholdstillatelse får stemmerett ved stortingsvalg uten å måtte si opp sitt opprinnelige statsborgerskap. De fleste av disse kommer fra EU-land og nesten 25,000 av denne gruppen har bodd i Norge i over 20 år uten stemmerett i verken Norge eller sitt opprinnelsesland. Muligheten til deltakelse ved stortingsvalg vil føre til bedre integrering i, og lojalitet til Norge.
 • Tidligere nordmenn som har sagt opp sitt norske statsborgerskap og som ønsker å bli norske statsborgere igjen, får beholde sitt andre statsborgerskap.
 • UDI vil spare betydelige administrative ressurser på saksbehandling.

Kort oppsummert er tilgang til rettigheter det fremste argumentet for å tillate dobbelt statsborgerskap. Les mer om fordeler ved dobbelt statsborgerskap her: www.statsborgerskap.info/fakta.

Hvorfor mener DU at politikere bør si “ja til dobbelt statsborgerskap”?
Send svaret ditt til medlemmene i kommunal- og forvaltningskommiteen. Du finner detaljer om kommiteen samt epostadresser til medlemmene her: kommunal- og forvaltningskommiteen.

Les mer om hva de politiske pariene mener om dobbelt statsborgerskap.

Ja til dobbelt statsborgerskap er en partipolitisk uavhengig gruppe som jobber for at statsborgerloven endres slik at dobbelt statsborgerskap tillates for alle: nordmenn, tidligere nordmenn og fastboende med permanent oppholdstillatelse.

Innlegget er publisert på statsborgerskap.info

RSS
Facebook
Twitter
Instagram