Nei til dobbelt statsborgerskap er et tap for Norge

IngridMargretheHillestadskribent

Ingrid Margrete Hillestad

MBA | Internasjonalt Lederskap | Offentlige taler | Politikk | Forskere | Skribent | Strategi

Nordmenn i utlandet er en uvurderlig ressurs. De er våre beste ambassadører. Vi bør gjøre det vi kan for å holde på dem, ikke skyve dem bort. Det er nettopp det som skjer i mange tilfeller i dag.

Etter å ha tilbragt det siste året på verdens mest internasjonale business skole, har jeg fått merke enda mer på globaliseringen. Når jeg nå søker etter jobber søker ikke jeg bare i Boston og Oslo, jeg ser over hele verden, sammen med mine tidligere klassekamerater. Og mange av mine venner har en fordel. De er borgere av to land, og har derfor to statsborgerskap. De kjenner to kulturer, har to morsmål, og mulighet til å bosette seg i Argentina så vel som Spania, for begge landene er ’hjem’. Dette er også virkeligheten for stadig flere norske barn. De vokser opp med foreldre fra to forskjellige land, men hvis et av de er Norge, da må de velge bort den ene tilhørigheten. Her er det noe som skurrer.

Det er helt legitimt å føle seg hjemme i to land samtidig, og det at flere føler seg hjemme i flere land er noe som bare blir mer vanlig. Problemet oppstår når en ikke kan opparbeide seg demokratiske rettigheter, eller noe så enkelt som å kjøper eiendom der man bor, hvis man fortsatt vil være norsk. Som norsk bosatt i utlandet er jeg veldig stolt. Og om jeg blir boende over lengre tid vil jeg for alltid være nordmann. Men for å oppnå visse rettigheter, og kanskje for å lande drømmejobben senere kreves det amerikansk statsborgerskap. Og om jeg skulle kvalifisere for det en gang måtte jeg si i fra mitt norske statsborgerskap, og søke visum for å besøke mamma og pappa i mer enn tre måneder, eller om jeg ville flytte hjem igjen.

Motargumentet flere politiske partier bruker er for eksempel avtjening av verneplikt, og opparbeidelse av sosiale rettigheter i flere land. Vel, nå er det ikke slik at et statsborgerskap automatisk gir i pose og sekk. De fleste sosiale rettigheter må for eksempel opparbeides ved å bo i et av landene over lengre tid. Hvis du for eksempel ønsker støtte av Lånekassen holder det ikke bare med norsk pass, du må også ha bodd sammenhengende i Norge i minst to år de siste fem årene for å få støtte. Og for å få tilgang på goder gjennom NAV må man også ha jobbet over en lengre periode i Norge. Med dagens praksis er det faktisk en ganske stor gruppe som har dobbelt statsborgerskap. De har fått beholde sitt opprinnelige da de fikk norsk statsborgerskap, eller de ble født med to. Det viser seg at denne gruppen ikke skaper vesentlig store problemer for norsk forvalting.

Som nordmann bosatt i utlandet, uten anledning til dobbelt statsborgerskap, taper man på en rekke områder. Man kan for eksempel ikke kjøpe land mange steder, man kvalifiserer ikke til gratis skolegang, og man kan ikke delta i parlamentsvalg, og drømmejobben forblir nettopp bare det.  

Vi nordmenn er et eventyrlystent folk, og det kler oss dårlig å ha en lov som setter en stopper for dette. Våre naboland har alle klart å finne en løsning der det er tillatt med dobbelt statsborgerskap, eksperter sier dobbelt statsborgerskap ikke truer norske interesser. Dette handler om mennesker som har sterk tilknytning til mer enn bare Norge. Det bør vi være stolte av, og la folk oppfylle drømmene sine ute i verden, mens de har med seg et lite stykke Norge.

 

Komiteen til Ja til Dobbelt Statsborgerskap ønsker å takke Ingrid Margrethe Hillestad for at hun bidro med denne artikkelen.

profile-pic

 

 

RSS
Facebook
Twitter
Instagram