Justis- og beredskapsdepartementet har endelig ferdigstilt høringsnotatet for regjeringens forslag om å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap. Inviterte høringsinstanser, samt enkeltpersoner, kan nå avgi høringssvar frem til 20. mars 2018. Ja til dobbelt statsborgerskap kommer selvfølgelig til å avgi et høringssvar på vegne av alle dere, men vi oppfordrer samtidig at dere som enkeltindivider sender inn høringssvar. Dere finner linken til høringsnotatet (pdf) i pressemeldingen nedenfor.

Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet i dag 20. desember:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-a-avvikle-prinsippet-om-ett-statsborgerskap/id2582842/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel+20.12.2017&utm_content=Innvandring+og+integrering

Med dette ønsker vi dere en riktig god jul og et enda bedre år i 2018!

RSS
Facebook
Twitter
Instagram