«Frp kan åpne for dobbelt statsborgerskap» skrev NRK i dag

FpU-Formann Bjørn Kristian Svendsen

Flere i Frp jobber for å tillate dobbelt statsborgerskap! I tillegg til dissensen i programmet som kommer opp på landsmøtet deres i mai skal dobbelt statsborgerskap diskuteres på landsstyremøtet blant alle fylkeslederne nå i mars. FpU er for dobbelt statsborgerskap. FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud la fram veldig bra argumenter for å si ja til dobbelt statsborgerskap. Han sitter i partiets programkomité, og er blant dem som vil at Frp nå skal si ja til dobbelt statsborgerskap. Flertallet i programkomiteen er uenig med Svendsrud, men NRKs ringerunde til partiets fylkesledere viser at han har støtte fra flere hold i partiet.

  • Fem fylkesledere sier ja til dobbelt statsborgerskap
  • Fire fylkesledere sier nei
  • To er usikre og to ønsker ikke å uttale seg
  • De resterende seks har ikke svart på NRKs henvendelser

Nå har vi sjansen til å få et av de store partiene til å si ja, så fortsett å skriv til FrP – det er nå det gjelder!

Du finner Frp kontaktinformasjon her på linken:  https://www.frp.no/organisasjonen/hovedorganisasjon/landsstyret

Her er linken til NRK artikkel https://www.nrk.no/norge/frp-kan-apne-for-dobbelt-statsborgerskap-1.13397563

RSS
Facebook
Twitter
Instagram