FrP – et mindretall ønsker å tillate dobbelt statsborgerskap

I Frp sitt 3. høringsutkast om nytt partiprogram for 2017-2021 kommer det frem at en mindretall i komiteen har tatt ut dissens og ønsker å tillate dobbelt statsborgerskap. Det er bra, for det betyr at dobbelt statsborgerskap vil diskuteres på landsmøtet deres og må voteres over.

Dere vet hva dere har å gjøre: Nå må vi skrive til politikerne i Frp som skal på landsmøtet. Vi må fortelle hvordan forbudet mot dobbelt statsborgerskap slår ut i praksis, og hvor vilkårlig regelverket praktiseres i dag. Vi må vise til at å tillate dobbelt statsborgerskap heller løser enn skaper problemer. Nå gir vi jernet!
https://www.frp.no/aktuelt/2017/…/3-horing-nytt-partiprogram

RSS
Facebook
Twitter
Instagram