Dobbeltstatsborgerskaphøringen

Det gikk veldig fint under høringen idag, synes vi. Det ble presentert mange bra innlegg, og jeg tror vi kan si at alle problemstillinger og perspektiver ble belyst. Tilsammen ga vi politikerne veldig mye å fordøye!

Ingjerd Schou fra Høyre tok rollen som ‘djevelens advokat’ under høringen. Hun stilte spørsmål om verneplikt, velferdsordninger og om hvorvidt dobbelt statsborgerskap i Norge kan bli et trekkplaster for utlendinger. Vi var glade for at hun tok opp disse spørsmålene, slik at vi fikk anledning til å drepe myter og referere til velfungerende løsninger. (Det skal være sagt at vi allerede har hatt et møte med Ingjerd Schou, så vi visste at hun kjente til svarene!)

Vi hadde et møte med Heidi Greni (Sp) umiddelbart etter høringen, og hun ga uttrykk for at hun var overrasket og overveldet over hvor komplisert saken er. Per idag er meningene delte i Senterpartiet, men vi håper at det som kom fram under høringen setter i gang en meningsendring.

Imorgen skal vi ha et møte med Arbeiderpartiets komitémedlemmer. Vi håper at Jan Bøhler stiller opp, ettersom han ikke var tilstede under høringen, og fordi vi har blitt tipset om at han er skeptisk til innføring av dobbelt statsborgerskap. Ikke dermed sagt at hele AP er det.

Hva skjer nå, etter høringen?
I løpet av de neste to ukene kommer medlemmene i kommunal- og forvaltningskomitéen til å diskutere representantforslaget og hørringsuttalselsene, og den 4.februar skal det stemmes over. Det er 15 medlemmer i komitéen, så minst 8 må stemme ja for at saken skal gå videre til Stortinget (plenumsdebatt). Les om hele prosessen på faktasiden vår. (www.statsborgerskap.info/fakta/)

Tusen takk til alle som møtte opp på høringen idag!

RSS
Facebook
Twitter
Instagram