Høringsdatoen for å åpne for dobbelt statsborgerskap har blitt endret til den. 19 januar 2016

«Kommunal- og forvaltningskomiteen har endret dato for to høringer som var planlagt 12.1 Kommunal- og forvaltningskomiteens planlagte høringer om Representantforslag 10 S (2015-2016) fra stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap og Representantforslag 13 S (2015-2016) fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å forbedre omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere er utsatt fra 12.1.2016 til 19.1.2016. Alle organisasjoner som har anmodet om høring vil bli kontaktet med informasjon direkte. Høringsprogram vil bli lagt ut på nettsiden i uke 2.»

Kilde: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63730

 

RSS
Facebook
Twitter
Instagram