Dobbelt statsborgerskap handler ikke om å bedra. Det handler om inkludering

18 år gamle Agnes Lusti skriver om dobbelt statsborgerskap i SiD-spalte i Aftenposten 2 januar 2017. Hun nevner flere punkter i artikkelen som er sterke argumenter for dobbelt statsborgerskap. For eksempel:

«Dagens lovverk er ikke godt nok i vårt globaliserte samfunn, og «dobbeldipping» av velferdsgoder er nærmest umulig»

«Den handler om å gi permanente borgere i Norge like muligheter.»  

«I Norden tillater alle landene dobbelt statsborgerskap bortsett fra Norge.»

Vi er enig med Agnes og håper Stortinget sier Ja! til dobbelt statsborgerskap

aftenposten.no/Dobbelt-statsborgerskap-handler-ikke-om-a-bedra-Det-handler-om-inkludering

aftenposten_artikkel_2jan_inkludering

 

RSS
Facebook
Twitter
Instagram