landsmøte__datoer_parti_2017

Landsmøtene i 2017 er viktig for dobbelt statsborgerskap kampanjen. Det er på landsmøtene at partier kan endre standspunkt og vedta dobbelt statsborgerskap.

Her er linker til programprossesene til partiene som ikke er for dobbelt statsborgerskap per i dag. Selv om noen av dere har fått svar fra Høyre og Arbeiderpartiet om at de skal diskutere dobbelt statsborgerskap på landsmøtet i 2017 er ikke det nok. De må forstå problemstillingen og hvordan dere opplever loven i dag. Vi må vise hvor vilkårlig og urettferdig loven praktiseres, slik at de ikke kan si nei. Vi må minne de på våre gode argumenter slik at det er de som sitter med bevisbyrden om de skal forsvare Norges prinsipp om kun ett statsborgerskap.

Arbeiderpartiet – http://arbeiderpartiet.no/Hovedsaker/Nytt-program

Høyre: https://hoyre.no/norges-viktigste-politiske-verksted/

FrP: https://www.frp.no/aktuelt/2016/09/forslag-til-nytt-partiprogram

Senterpartiet: http://www.senterpartiet.no/programarbeid/category16085.html

KrF: https://krf.no/politikk/politikk-a-til-a/program-2017-2021/Krf har foreslått ja til dobbelt statsborgerskap i sitt programutkast, men om det blir deres faktiske politikk er det landsmøtet som avgjør, så vi må fortsette å påvirke Krf og.

Bruk gjerne argumenter og eksempler fra hjemmesiden vår www.statsborgerskap.info

Skriv en e-post selv om du har skrevet før. Husk å skrive til lokallag der du bor/tilhører og til partiets hovedorganisasjon. Skriv også til stortingspolitikere. Du finner kontaktinformasjon her: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/salplassering/

Bruk gjerne også sosiale medier.

RSS
Facebook
Twitter
Instagram