arbeiderpartiet med ja til dobbelt statsborgerskap

Bilde: Hanne Aaberg (Norwegians Worldwide), Stein-Erik Lauvås (Arbeiderpartiet), Dr Geir Frivold (medlem av Norwegians Wordwide og Ja til dobbelt statsborgerskap), Cecilie Myhre (Ja til dobbelt statsborgerskap, initiativtaker)

 

Vi hadde et veldig bra møte med Arbeiderpartiets komitémedlemmer Eirin Sund, Stine Renate Håheim og Stein-Erik Lauvås denne uken. Tilstede på møtet var Donna og Cecilie fra Ja til dobbelt statsborgerskap, Hanne Aaberg fra Norwegians Worldwide og Dr. Geir Frivold.

Komitémedlemmene nevnte at de har mottatt mange personlige eposter om saken… Bra jobbet, alle dere som skrev!

Vi var på forhånd spente på om komitémedlemmene kom til å bekrefte om Arbeiderpartiet er fortsatt på vippen i denne saken. Inntrykket de ga oss var at en majoritet av Arbeiderpartiets medlemmer er åpne for en endring av statsborgerloven. Det ble forøvrig bekreftet at Jan Bøhler, komitémedlem som uteble fra både høringen og møtet, er imot å tillate dobbelt statsborgerskap.

Komitémedlemmene kommenterte at saken i tidligere år har fremstått som tabloid, med ensidig vinkling og mangel på datagrunnlag.

Arbeiderpartiet skal diskutere videre neste uke.

RSS
Facebook
Twitter
Instagram