Subscribe Subscribe Subscribe Subscribe Subscribe Subscribe

Vi prøver å påvirke folkevalgte politikere gjennom vår opplysningskampanje og gjennom direkte dialog. De fleste politikerne vi har vært i kontakt med har ikke fra før kjent til alle konsekvensene av dagens prinsipp om ett statsborgerskap.

Nå som argumentene for dobbelt statsborgerskap begynner å bli kjente, og vi hører om stadig flere politikere som støtter saken, har fokuset de siste ukene vært å fremme innspill om at dobbelt statsborgerskap blir lagt til som et punkt i partiprogrammene.

Neste steg er å skrive til alle lokallag og fylkeslag for hvert parti som per idag har ikke dobbelt statsborgerskap i partiprogrammet sitt (Høyre, Arbeiderpartiet, FrP, Senterpartiet, og KrF). Partiprogramgruppene er i ferd med å diskutere innkommende forslag med sine respektive lokallag og fylkeslag. Vi trenger derfor så mange av dere som mulig til å skrive til lokallag og fylkeslag, slik at sjansen er større for at det fremmes forslag om å inkludere dobbelt statsborgerskap i partiprogrammene.

E-postadresser til fylkeslag og lokallag:

Høyre:   https://hoyre.no/om-hoyre/hoyre-der-du-bor/

Arbeiderpartiet: http://arbeiderpartiet.no/Om-AP/Organisasjon/Fylkespartiene

FrP:  https://www.frp.no/ditt-fylke/oslo   (Velg andre fylkelag ved menyen på venstre side)

Senterpartiet:  http://www.senterpartiet.no/sp-der-du-bor/category13303.html

KrF: https://www.krf.no/partiorganisasjonen/fylkes-og-lokallag/sor-trondelag/kontakt-oss/

RSS
Facebook
Twitter
Instagram