Stortinget dobbelt statsborgerskap debatt

Visste du at Norge allerede har gjennomført første trinn av 3-trinnsprosessen som Danmark gikk gjennom for å tillate dobbelt statsborgerskap?

Trinn 1, 2011
Rapport – Hvordan kan dobbelt statsborgerskap bli implementert i dansk lov?

Rapporten tar utgangspunkt i regjeringens erklæring fra 2011, som sier at:
Danmark er et moderne samfunn i en internasjonal verden. Derfor skal det være mulig å ha dobbelt statsborgerskap. Rapporten fortsetter deretter med en utredning av gjeldende lover, argumenter for og mot dobbelt statsborgerskap, og anbefalinger for hvordan det kunne implementeres i Danmark.

Trinn 2, 2014
Forslag om dobbelt statsborgerskap presentert i Folketinget.

Vedtak av Folketinget om å tillate dobbelt statsborgerskap.

Forut for vedtaket var det stor debatt blant politikere og i media, med argumenter for og mot dobbelt statsborgerskap.

Det viktigste argumentet mot dobbelt statsborgerskap var at det ville » devaluere » dansk statsborgerskap hvis det ikke forble eksklusiv. Dette var et emosjonelt ladet argument, uten faktagrunnlag. Noen politikere og ledere advarte også mot å «slippe alle inn” – et irrelevant synspunkt iom at kravene til å erverve dansk statsborgerskap ville forbli uendret ved innføring av dobbelt statsborgerskap.


Trinn 3 , 2015
Lov endret og vedtatt

Etter at Danmark innførte dobbelt statsborgerskap, var det mange nordmenn bosatt i Danmark som lurte på om de endelig kunne søke om dansk statsborgerskap uten å miste sitt norske. Dessverre er svaret fortsatt nei idag.

Situasjonen i Norge

Norge har allerede utført trinn 1. Utvalget som ble nedsatt for å utarbeide forslag til ny lov om norsk statsborgerskap, la fram sin utredning i 2000: NOU2000:32. I denne rapporten gikk  utvalget gjennom gjeldende lover, argumenter for og mot, og kom med anbefalinger om hvordan det kunne bli implementert i Norge. Utvalgets konklusjon var at dobbelt statsborgerskap ikke bør hindres.

15 år senere…

Nå i oktober 2015, har Norges politiske partier anledning til å gjennomføre andre og tredje trinn og innføre dobbelt statsborgerskap slik de andre nordiske landene har gjort. Ja til dobbelt statsborgerskap ser fram til en god og spennende debatt!

RSS
Facebook
Twitter
Instagram