NOU2000:32 Ikke dobbelt statsborgerskap

NOU2000:32 – En viktig dokument for debatten om dobbelt statsborgerskap i 2015

I 1999 ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede og utarbeide et utkast til ny lov om norsk statsborgerrett.

I utredningen, NOU2000:32, anbefaler utvalgets flertall at dobbelt statsborgerskap ikke bør hindres.

Dessverre ble ikke denne anbefalingen tatt til følge i Stortinget. I stedet holdt man fast ved de samme gamle argumentene for å videreføre prinsippet om ett statsborgerskap: likhetsprinsippet, og lojalitet og tilhørighet til Norge.Disse argumentene ble forøvrig grundig diskutert i NOU2000:32, og de ble vurdert som svake, uten grunnlagt i bevis.

NOU2000:32 får ny aktualitet når debatten om dobbelt statsborgerskap fyres opp utover høsten og vinteren. Vi anbefaler alle som ønsker å orientere seg om alle argumenter i denne saken om å lese utredningen.

 

RSS
Facebook
Twitter
Instagram