Regjeringen ønsker avstemning om dobbelt statsborgerskap så

raskt som mulig

Regjeringen har meldt at de skal legge frem et lovforslag som innebærer endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (les: avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap) i juni 2018. Kilde: https://stortinget.no/…/S…/Saker-som-ventes-fra-regjeringen/

Som de fleste forhåpentligvis har fått med seg, går de fleste stortingspartiene inn for for dobbelt statsborgerskap. Senterpartiet har meldt at de kommer til å stemme mot dobbelt statsborgerskap, mens Arbeiderpartiet fortsatt sitter på gjerdet. I denne saken (dette er ingen grunnlovsendring) kreves det alminnelig flertall, dvs. over >50%. Sp og Ap utgjør tilsammen 40% av stortingsrepresentantene, hvilket tilsier at et forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap vil få flertall uansett hva representanter fra Ap måtte stemme. Det er riktignok detaljene rundt lovforslaget som fortsatt er mer uvisse… Vi holder pusten i spenning!

RSS
Facebook
Twitter
Instagram