SenterUngdommen logo

Senterungdommen har sagt Ja til dobbelt statsborgerskap

Senterungdommen vil endre norsk lovverk slik at det blir mulig å erverve dobbelt statsborgerskap.

Dobbelt statsborgerskap forslag var vedtatt av sentralstyret den 5. juni 2016.

Senterungdommen mener at «dagens regelverk ble innført i 2005 og medfører at nordmenn bosatt i utlandet må si fra seg sitt norske statsborgerskap hvis de ønsker å bli statsborger i et annet land. Det medfører også at innvandrere som ønsker norsk statsborgerskap må løse seg fra sitt opprinnelige statsborgerskap. Norge er i dag det eneste land i Norden som fører denne politikken.

Senterungdommen mener denne politikken skaper en unødvendig motsetning mellom tilhørighet til hjemlandet og et nytt land. I en stadig mer globalisert verden mener vi at mennesker skal kunne føle tilhørighet, ha plikter og bidra til flere land.»

Se  http://senterungdommen.no/ja-til-dobbelt-statsborgerskap/

RSS
Facebook
Twitter
Instagram