data nordmenn statsborgerskap

Det er veldig vanskelig å få godkjent data som kan publiseres om:
1. nordmenn som bor i utlandet permanent
2. nordmenn som har sagt opp sitt norske statsborgerskap
3. fastboende i Norge som kvalifiserer til å søke om norsk statsborgerskap

 

Problemene er ett eller flere av disse: manglende data, taushetsplikt, manglende godkjenning til å publisere data, og kostnader forbundet med tilgang til data.

UDI Statistikk, SSB og Folkeregisteret kjenner nå godt til oss!

Vi lurer på hvordan politikere skal få tilgang til relevant data når debatten om dobbelt statsborgerskap starter i høst! For hva skal de svare nå de får spørsmål slik som «hvor mange har personlig interesse av at dobbelt statsborgerskap blir tillatt?»

Selv om vi ikke har eksakte tall, kan vi med stor sikkerhet si at denne gruppen vokser raskt, år for år. Stadig flere nordmenn bosetter seg utenlands og stadig flere mennesker med andre nasjonaliteter bosetter i Norge

RSS
Facebook
Twitter
Instagram