SylviListhaugphotoPhoto: newsinenglish.no av Nina Berglund

Sylvi Listhaug ble spurt ut om dobbelt statsborgerskap av News in English.no i dag. Hun svarte at hun ikke har tatt stilling ennå, og at utredningen kan forventes levert senere i år. News in English intervjuet også Ja til dobbelt statsborgerskap i forrige uke, som ble brukt i denne artikkelen.

Vi takker News in English for artikkelen og den personlige overrekkelsen av brosjyren om fakta og myter om dobbelt
statsborgerskap til Sylvi Listhaug. Takk også til Anita, Jannicke, Diana, Torhild, David og Ida som var case studies!

Du kan lese artikkelen her: http://www.newsinenglish.no/2016/06/30/dual-citizenship-momentum-grows/

 

RSS
Facebook
Twitter
Instagram