megafon hjelp bidra

Vi trenger fortsatt deres hjelp til kampanjen

Tusen takk for pengegavene fram til nå. Vi har samlet inn 2,700NOK.

Vi trenger din støtte til videre arbeid med kampanjen! Som tidligere nevnt, jobber vi for tiden med en video.

Stortinget dobbelt statsborgerskap

Andre nyheter: På Stortinget idag spurte Sveinung Rotevatn (V) når Stortinget kan vente en sak fra regjeringen om innføring av

mulighet til å erverve dobbelt statsborgerskap. Svaret er ennå ikke tilgjengelig, i følge Sylvi Listhaug.

Du kan lese mer om det han sa her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=65623

RSS
Facebook
Twitter
Instagram