Vi trenger din støtte til kampanjen! Hjelp oss med en pengegave?

Ja til dobbelt statsborgerskap-komitéen er veldig oppmuntret av, og takknemlig for all støtten kampanjen har fått på grasrot-nivå – vi er spesielt fornøyd med at så mange av dere har skrevet til politikere for å belyse saken. Dette ble faktisk bemerket av politikerne selv, både under høringen og i plenumsdebatten på Stortinget!
Det faktum at utfallet av representantforslaget ble en utredning betyr ikke at vår kampanje fases ut. Tvert imot, vi fortsetter kampanjen med like stor kampvilje, større nedslagsfelt og flere strategier, særlig med tanke på at de politiske partiene nå søker innspill til sine politiske partiprogrammer for 2017-2021.
Vårt arbeid fremover vil bestå i å skape bevissthet rundt saken blant stadig flere folk, samt å søke flere aktive støttespillere blant politikere og personer med innflytelse over nyhetsformidling, opinionen og den politiske agendaen. For å få dette til, må vi ta i bruk flere og mer avanserte strategier.
Vi er allerede i gang med å lage en video som kan brukes i flere mediekanaler. Bak videoen står et team av profesjonelle, og foreløpig har disse jobbet på frivillig basis, men vi er i ferd med å nå et punkt hvor vi må dekke noen nødvendig kostnader, f.eks leie av spesialutstyr.
Vi innser at for å drive kampanjen videre til neste ‘nivå’, blir vi nødt til å samle inn penger fra våre støttespillere.
Hvis du har mulighet til å bidra med noen krone, har du følgende tre alternative måter å overføre penger på:
  • Kontonr: 9775.34.22378 / Kontonavn: Donna Fox, Ja til dobbelt statsborgerskap / Bank: Gjensidige
  • Swift/BIC adress : DNBANOKK       IBAN-nummer NO8397753422378
  • VIPPS til mobil 98363985
  • PAYPAL: dobbeltstatsborgerskap@gmail.com eller bruk PayPal knappen i bunnteksten på nettsiden

Vi kommer til å legge ut informasjon på nettsiden om hva pengene er blitt brukt til.

Takk for all støtten!
profile-pic
RSS
Facebook
Twitter
Instagram