Vedtatt av Unge Høyres Landsstyre februar 2014

I en stadig mer globalisert verden der flere nordmenn jobber, studerer og vokser opp i utlandet, er det et paradoks at det i 2005 ble innført en regel mot dobbelt statsborgerskap. Det betyr at barn som vokser opp med foreldre av to forskjellige nasjonaliteter må velge én nasjonalitet, når de i realiteten er tilknyttet to land.

Lovendringene fra 2005 tvinger nordmenn bosatt i utlandet til å si fra seg sitt norske statsborgerskap, hvis de vil søke om et annet statsborgerskap. Migrasjon handler om både innvandring og utvandring, og er viktig for norsk økonomi og næringsliv. Disse realitetene reflekteres ikke i utviklingen av den norske migrasjonspolitikken.

Samtidig viser tall fra UDI at 52% av de som får innvilget norsk statsborgerskap i dag, allikevel får beholde sitt gamle statsborgerskap. Det viser at regelen er unntaket, ikke normal praksis.

Å tillate dobbelt statsborgerskap ville først og fremst være en anerkjennelse av at det er både naturlig og legitimt å føle seg hjemme i Norge og et annet land samtidig. Man ville også bekrefte at bånd til andre land er ønsket og kan bidra positivt – for begge samfunn.

I et stadig mer globalisert arbeidsmarked og en verden der landegrenser betyr mindre enn før bør det være som et mål for Norge å legge til rette for alle nordmenn, enten de bor utenlands eller i Norge. Nordmenn som bor ute over lenger tid er en enorm ressurs for Norge som vi bør benytte oss mer av, ikke straffe de for å være eventyrlystne.

Unge Høyre vil: tillate dobbelt statsborgerskap

RSS
Facebook
Twitter
Instagram