utsatt_dobbelt_statsborgerskap_utredningen

Utredningen om dobbelt statsborgerskap: UTSATT

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug skriver:
«Jeg vil med dette brevet opplyse om at jeg ikke vil kunne legge fram et svar på anmodningsvedtaket i 2016. Saken er fortsatt til behandling i departementet og jeg vil komme tilbake til Stortinget på egne måte i løpet av våren 2017».

Dette er vi svært skuffet over. For mange unge som i dag har dobbelt statsborgerskap renner tiden ut etterhvert som regjeringen drøyer, og mange må gi opp sitt statsborgerskap fordi de fyller 21 år. Denne loven er full av unntak og uklarheter, og vi mener det er uakseptabelt at prosessen drøyer.

Men det er også en positiv side ved utsettelsen. Mye tyder nå på at avgjørelsen om dobbelt statsborgerskap ikke kommer før i neste stortingsperiode. Det betyr at vi har muligheten til å påvirke programmene til partiene som fortsatt ikke er for dobbelt statsborgerskap før de skal votere i Stortinget. Det er her vi må rette alle krefter nå fremover.

Hva kan du gjøre?
Den beste måten å få oppmerksomhet på er en bølge av digital kommunikasjon rettet mot politiske partier som sier klart:

1. at utredningen om dobbelt statsborgerskap (Innst. 189 S (2015–2016) er forsinket er skuffende og uakseptabelt for alle som påvirkes av Norges urimelige regelverk

2. at partiet må endre standpunkt til ja til dobbelt statsborgerskap i programmet for neste stortingsperiode på landsmøtet våren 2017

Skriv en e-post selv om du har skrevet før. Husk å skrive til lokallag der du bor/tilhører og til partiets hovedorganisasjon. Skriv også til stortingspolitikere. Du finner kontaktinformasjon her: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/salplassering/ Bruk gjerne også sosiale medier.

Her er linker til programprossesene til partiene som ikke er for dobbelt statsborgerskap per i dag. Selv om noen av dere har fått svar fra Høyre og Arbeiderpartiet om at de skal diskutere dobbelt statsborgerskap på landsmøtet i 2017 er ikke det nok. De må forstå problemstillingen og hvordan dere opplever loven i dag. Vi må vise hvor vilkårlig og urettferdig loven praktiseres, slik at de ikke kan si nei. Vi må minne de på våre gode argumenter slik at det er de som sitter med bevisbyrden om de skal forsvare Norges prinsipp om kun ett statsborgerskap.

Arbeiderpartiet – http://arbeiderpartiet.no/Hovedsaker/Nytt-program

Høyre: https://hoyre.no/norges-viktigste-politiske-verksted/

FrP: https://www.frp.no/aktuelt/2016/09/forslag-til-nytt-partiprogram

Senterpartiet: http://www.senterpartiet.no/programarbeid/category16085.html

KrF: https://krf.no/politikk/politikk-a-til-a/program-2017-2021/ Krf har foreslått ja til dobbelt statsborgerskap i sitt programutkast, men om det blir deres faktiske politikk er det landsmøtet som avgjør, så vi må fortsette å påvirke Krf og.

Bruk gjerne argumenter og eksempler fra hjemmesiden vår www.statsborgerskap.info

RSS
Facebook
Twitter
Instagram