Forslaget fra Venstre og SV om å tillate dobbelt statsborgerskap ble lagt fram i Stortinget den 14. oktober 2015.  Dette er veldig bra nyheter for nordmenn og fastboende i Norge.

Prinsippet om dobbelt statsborgerskap handler  om å gi folk med sterke bånd til to land tilgang til rettigheter i begge land. Det handler også om at folk kan beholde sin opprinnelige identitet og få mulighet til å integrere seg fullstendig i et nytt hjemland.

Norge er nå det eneste land i Norden som ikke tillater dobbelt statsborgerskap etter at Danmark nylig endret sin lov, Sverige i 2001, mens Finland og Island fulgte etter i 2003. Norge er dermed i samme gruppe som bare seks andre land i Europarådet som ikke tillater dobbelt statsborgerskap.

Dagens statsborgerlov med prinsippet om ett statsborgerskap er allerede sterkt uthulet. Det er derfor på tide å ta opp prinsippet til ny vurdering.

Dobbelt statsborgerskap betyr at:

  1. Nordmenn kan fortsette å være norske og beholde sin norske identitet.
    Norge unngår dermed å miste egne statsborgere, og nordmenn som har blitt statsborgere i et annet land kan vende tilbake til Norge som norske statsborgere, og ikke som utlendinger.
  2. Barn av foreldre med norsk og utenlandsk statsborgerskap vil ha mulighet til å nedarve og beholde statsborgerskap fra begge foreldre ut livet. Disse barna har tross alt slekt og tilhørighet i to forskjellige land.
  3. Fastboende i Norge får stemmerett uten at de er nødt til å gi fra seg sitt andre statsborgerskap. Dette er viktig for integrering i det norske samfunnet.
RSS
Facebook
Twitter
Instagram