Vi inviterer politikerne inn i tenkeboksen

Politikerne vi møter er lydhøre når vi legger fram fakta, argumenter og myter rundt dobbelt statsborgerskap.

 

Vi i Ja til dobbelt statsborgerskap komitéen opplever at vi har gjennomslagskraft overfor politikerne vi har møter med. For å gi et lite innblikk: vi innleder møtene med å drepe myter, så legger vi fram fakta og argumenter, og presenterer noen utvalgte case studies. Vi presenterer også forslag til hvordan dobbelt statsborgerskap kan innføres i Norge, inspirert av hvordan Danmark og Sverige gjorde det, samt andre land.

Det er virkningsfullt å stille opp på møtene med en tidligere norsk statsborger som idag bor i Norge som utlending (Cecilie Myhre). Hanne Aaberg, generalsekretær i Norwegians Worldwide, har også vært med på møtene, som representant for mange tusen utflyttede nordmenn som rammes negativt av dagens lov om ett statsborgerskap. Vi takker Hanne for et godt og konstruktivt samarbeid!

Vi har mottatt positive tilbakemeldinger fra politikere etter møtene, f.eks: «Informativt møte og nyttig informasjon fra dere» og «Takk for informasjonen og en hyggelig samtale.» Dette bekrefter at jobben vi gjør hjelper dem å forstå saken bedre.

 

Ja til dobbelt statsborgerskap komiteen på stortinget

RSS
Facebook
Twitter
Instagram