Stortinget dobbelt statsborgerskap

Her er noen viktige datoer angående forslaget om dobbelt statsborgerskap. Vi følger saken tett og skal fortsette å oppdatere på nettsiden.

6. januar 2016 – høringsfrist

19. januar 2016 – høringen

11. februar 2016 – frist for avgivelse av innstilling

1. mars 2016 – Debatt og vedtak – foreløpig dato behandling i Stortinget

RSS
Facebook
Twitter
Instagram