Ja! Til dobbelt statsborgerskap – Hvem er vi?

Familien med dobbelt statsborgerskap
Ja! Til dobbelt statsborgerskap er en partipolitisk uavhengig gruppe av folk som vil at: statsborgerloven endres til å tillate dobbelt statsborgerskap. Vi arbeider med å få Norges politiske partier til å støtte dobbelt statsborgerskap for nordmenn, tidligere nordmenn og fastboende med permanent oppholdstillatelse, som i dag tilfredsstiller dagens kriterier – slik at de ikke må si fra seg sitt norske statsborgerskap. Per idag er det Venstre, Unge Høyre, AUF Sør-Trønderlag og Oppland, og Sosialistisk Venstreparti som er for dobbelt statsborgerskap. Vi er en stor blandet gruppe, som rammes negativ av dagens prinsipp om kun ett statsborgerskap. Det er kun en liten unik grupper som har dobbelt statsborgerskap i Norge i dag. Vi vil at alle i Norge får den samme muligheten – vi er:

  • nordmenn som bor i Norge
  • nordmenn som bor permanent i utlandet
  • tidligere nordmenn og norsk barn som har mistet sitt norsk statsborgerskap under dagens statsborgerloven
  • fastboende med permanent oppholdstillatelse i Norge

Vi mener at dagens statsborgerlov med prinsipp om kun ett statsborgerskap er gammelt og ikke reflekterer realiteten om hvordan nordmenn oppholder seg i en globalisert verden. Nordmenn bor i andre land, er samboer/gifter seg med utlendinger, og har barn som har foreldre fra to land. Vi mener også at politiske partier argumenter mot dobbelt statsborgerskap kan løses slik Danmark, Sverige, og over halv parten av land i verden har gjort det.

Migrasjon handler om både innvandring og utvandring, og er viktig for norsk økonomi og næringsliv. Lovgivningen skal ivareta våre interesser på best mulig måte. Gjør statsborgerloven det i dag? Politikerne ser på dette som et spørsmål om å forsvare nasjonal identitet. Det er i virkeligheten mer et spørsmål om hvordan man best ivaretar norske interesser, hjemme og ute i verden.
Tove Heggli Sagmo og Marta Bivand Erdal

Forskere, PRIO - Peace Research Institute Oslo

Vårt mål
At statsborgerloven tillater dobbelt statsborgerskap i alle tilfeller så snart som mulig.  Dette vil i praksis føre til økt integrering og lojalitet til Norge, og et rikere og mer attraktivt samfunn for alle. Ja! Til dobbelt statsborgerskap skal bidra til at alle nordmenn og fastboende med permanent oppholdstillatelse kan velge å ha dobbelt statsborgerskap slik at de kan:

  • delta i demokratiet i landet hvor de bor
  • norsk barn kan ha begge statsborgerskap til foreldrene sine ut livet
  • at nordmenn som bor fast i utlandet, kan få statsborgerskap i landet de bor, uten å miste sitt norske statsborgerskap
  • at fastboende i Norge som har permanent oppholdstillatelse kan bli norske statsborgere uten å miste sitt opprinnelig statsborgerskap
Donna Louise Fox

Donna Louise Fox

Initiativetaker

Initiativtaker, Ja til dobbelt statsborgerskap, Oslo donna@statsborgerskap.info
Cecilie Myhre

Cecilie Myhre

Initiativtaker

Initiativtaker, Ja til dobbelt statsborgerskap, Oslo post@statsborgerskap.info

Vi inviterer politikerne inn i tenkeboksen

Politikerne vi møter er lydhøre når vi legger fram fakta, argumenter og myter rundt dobbelt statsborgerskap.

Vi i Ja til dobbelt statsborgerskap komitéen opplever at vi har gjennomslagskraft overfor politikerne vi har møter med. For å gi et lite innblikk: vi innleder møtene med å drepe myter, så legger vi fram fakta og argumenter, og presenterer noen utvalgte case studies. Vi presenterer også forslag til hvordan dobbelt statsborgerskap kan innføres i Norge, inspirert av hvordan Danmark og Sverige gjorde det, samt andre land. Det er virkningsfullt å stille opp på møtene med en tidligere norsk statsborger som idag bor i Norge som utlending (Cecilie Myhre). Hanne Aaberg, generalsekretær i Norwegians Worldwide, har også vært med på møtene, som representant for mange tusen utflyttede nordmenn som rammes negativt av dagens lov om ett statsborgerskap. Vi takker Hanne for et godt og konstruktivt samarbeid! Vi har mottatt positive tilbakemeldinger fra politikere etter møtene, f.eks: «Informativt møte og nyttig informasjon fra dere» og «Takk for informasjonen og en hyggelig samtale.» Dette bekrefter at jobben vi gjør hjelper dem å forstå saken bedre.

Komitéen – Ja til Dobbelt Statsborgerskap

Cecilie Myhre

Cecilie Myhre

Initiativtaker, Oslo post@statsborgerskap.info Pressekontakt

 

Harald Norvik

Harald Norvik

Nord- og Sør-Amerika ansvarlig, Canada harald@statsborgerskap.info

 

Markus Gamenius

Markus Gamenius

Strategisk rådgivning, Oslo post@statsborgerskap.info

Donna L Fox

Donna L Fox

Initiativtaker, Oslo   post@statsborgerskap.info Pressekontakt

 

dr. juris Anita M. Halvorssen

dr. juris Anita M. Halvorssen

Internasjonal rett og rådgivning, Oslo/Colorado post@statsborgerskap.info

 

Ingrid M Hillestad

Ingrid M Hillestad

Prosjektleder, Oslo post@statsborgerskap.info

Trine Lise Thorsen

Trine Lise Thorsen

Strategisk rådgivning, Oslo post@statsborgerskap.info

Klara Wade

Klara Wade

Prosjektleder, Oslo post@statsborgerskap.info

Cathrine Gamenius

Cathrine Gamenius

Strategisk rådgivning, Oslo post@statsborgerskap.info

Delta i vår undersøkelse for folk som er rammet negativt av dagens statsborgerslov

Vi utfører en undersøkelse for å vite hvor mange er ramment negativt av dagens statsborgerlov. Det er viktig for alle oss å vise hvor mange vi er og på hvilket måte vi er rammet. Tusen takk for du bidra og delta i denne viktige saken.

Hvilken gruppe tilhører du som er påvirket negativt av dagens statsborgerlov?
×

Ta gjerne kontakt med oss!

9 + 6 =

RSS
Facebook
Twitter
Instagram