Norge er 2 trinn fra å innføre dobbelt statsborgerskap

Visste du at Norge allerede har gjennomført første trinn av 3-trinnsprosessen som Danmark gikk gjennom for å tillate dobbelt statsborgerskap? Trinn 1, 2011 Rapport – Hvordan kan dobbelt statsborgerskap bli implementert i dansk lov? Rapporten tar utgangspunkt i...
RSS
Facebook
Twitter
Instagram