NOU2000:32 En viktig dokument

  NOU2000:32 – En viktig dokument for debatten om dobbelt statsborgerskap i 2015 I 1999 ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede og utarbeide et utkast til ny lov om norsk statsborgerrett. I utredningen, NOU2000:32, anbefaler utvalgets flertall...

Forslaget til dobbelt statsborgerskap kommer oktober 2015

Forslaget om dobbelt statsborgerskap blir lagt fram i Stortinget i oktober 2015. Ja til dobbelt statsborgerskap skal holde dere oppdatert både på nettsiden og i sosiale media. Ja til dobbelt statsborgerskap anbefaler at folk skriver til politiske partier om dobbelt...
RSS
Facebook
Twitter
Instagram