Møt opp på Stortingets Høringssal

La oss vise hvor mange vi er som ønsker at Norge innfører dobbelt statsborgerskap. Hvis du er i Oslo og er tilgjengelig, møt opp på Stortingets Høringssal, Akersgata 18, Oslo, den 19. januar kl.10 og sitt i publikum. Hver gruppe som skal presentere får ca. 5 minutter...

Viktige datoer framover

Her er noen viktige datoer angående forslaget om dobbelt statsborgerskap. Vi følger saken tett og skal fortsette å oppdatere på nettsiden. 6. januar 2016 – høringsfrist 19. januar 2016 – høringen 11. februar 2016 – frist for avgivelse av innstilling...
RSS
Facebook
Twitter
Instagram