Høringen den. 19 januar 2016

Det gikk veldig fint under høringen idag, synes vi. Det ble presentert mange bra innlegg, og jeg tror vi kan si at alle problemstillinger og perspektiver ble belyst. Tilsammen ga vi politikerne veldig mye å fordøye! Ingjerd Schou fra Høyre tok rollen som...

Høringsdatoen er nå den 19. januar 2016

Høringsdatoen for å åpne for dobbelt statsborgerskap har blitt endret til den. 19 januar 2016 «Kommunal- og forvaltningskomiteen har endret dato for to høringer som var planlagt 12.1 Kommunal- og forvaltningskomiteens planlagte høringer om Representantforslag 10...
RSS
Facebook
Twitter
Instagram