Høringen den. 19 januar 2016

Det gikk veldig fint under høringen idag, synes vi. Det ble presentert mange bra innlegg, og jeg tror vi kan si at alle problemstillinger og perspektiver ble belyst. Tilsammen ga vi politikerne veldig mye å fordøye! Ingjerd Schou fra Høyre tok rollen som...
RSS
Facebook
Twitter
Instagram