Vi inviterer politikerne inn i tenkeboksen

Vi inviterer politikerne inn i tenkeboksen Politikerne vi møter er lydhøre når vi legger fram fakta, argumenter og myter rundt dobbelt statsborgerskap.   Vi i Ja til dobbelt statsborgerskap komitéen opplever at vi har gjennomslagskraft overfor politikerne vi har...

Møte med Høyre på Stortinget

Ja Til Dobbelt Statsborgerskap initiativtakere Cecilie Myhre og Donna Fox, sammen med Hanne Aaberg, generalsekretær i Norwegians Worldwide, hadde idag møte med Ingjerd Schou fra Høyre. Vi snakket om fakta, argumenter for/imot og myter rundt dobbelt...
RSS
Facebook
Twitter
Instagram