NOU2000:32 En viktig dokument

  NOU2000:32 – En viktig dokument for debatten om dobbelt statsborgerskap i 2015 I 1999 ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede og utarbeide et utkast til ny lov om norsk statsborgerrett. I utredningen, NOU2000:32, anbefaler utvalgets flertall...

Norge er 2 trinn fra å innføre dobbelt statsborgerskap

Visste du at Norge allerede har gjennomført første trinn av 3-trinnsprosessen som Danmark gikk gjennom for å tillate dobbelt statsborgerskap? Trinn 1, 2011 Rapport – Hvordan kan dobbelt statsborgerskap bli implementert i dansk lov? Rapporten tar utgangspunkt i...
RSS
Facebook
Twitter
Instagram