Vi inviterer politikerne inn i tenkeboksen

Vi inviterer politikerne inn i tenkeboksen Politikerne vi møter er lydhøre når vi legger fram fakta, argumenter og myter rundt dobbelt statsborgerskap.   Vi i Ja til dobbelt statsborgerskap komitéen opplever at vi har gjennomslagskraft overfor politikerne vi har...

Hva vi har oppnådd med kampanjen så langt

Her kommer en oppmuntrende post! Vi vil gjerne dele med dere hva Ja til dobbelt statsborgerskap kampanjen har utrettet de siste månedene. Her er noen gledelige resultater: Resultater i tall (de siste tre månedene) 1,600 pageviews på nettsiden fra 33 land. 65% av besøk...
RSS
Facebook
Twitter
Instagram