Debatt om Dobbelt Statsborgerskap: Facebook og Twitter

Facebook Twitter Er argumenter fra 1800-tallet gyldige idag som for å forsvare forbudet mot dobbelt statsborgerskap? Hva mener DU: kan man kan være lojal mot to land? Ja! Til dobbelt statsborgerskap mener det ER mulig å være lojal mot to land. Det er mange som...
RSS
Facebook
Twitter
Instagram