Stortinget vil utrede dobbelt statsborgerskap

Innstillingen fra kommunal og forvaltningskomitéen om doble framlagt idag. Til tross for at det ikke er flertall i kommitéen for representantskapforslaget, vil flertallet (Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet) at det blir foretatt en ny utredning :...
RSS
Facebook
Twitter
Instagram